θαρσήσει

θαρσήσει
θάρσησις
confidence in
fem nom/voc/acc dual (attic epic)
θαρσήσεϊ , θάρσησις
confidence in
fem dat sg (epic)
θάρσησις
confidence in
fem dat sg (attic ionic)
θαρσέω
to be of good courage
aor subj act 3rd sg (epic)
θαρσέω
to be of good courage
fut ind mid 2nd sg
θαρσέω
to be of good courage
fut ind act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”